Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka

Pre setve u svakom slučaju mora da se uradi temeljna priprema zemljišta.
Pravilna obrada zemljišta i dobra predsetvena priprema obezbeđuju optimalne uslove za pravilnu setvu.
Osnovna obrada zemljišta je duboko oranje,nakon čega sledi takozvana "gruba" priprema.
Uloga grube pripreme je da zatvori neravnine koje su stvorene tokom osnovne duboke obrade.
Nakon toga sledi fina površinska predsetvena priprema, koja pored zatvaranja brazdi ima za cilj da uništi korovske vrste, kao i da površinski sloj usitni i omogući optimalne uslove za setvu.
Ceo proces obrade radimo sa sopstvenim mašinskim parkom koji odgovara svim zahtevima modernog vremena.

Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka
Mašinska priprema zemljišta za setvu travnjaka