Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena

Ponovno ozelenjavanje sportskih ili fudbalskih terena znači zamenu kompletne postojeće zelene površine sa travnim busenom.
Naš rad i naša firma je organizovana tako da možemo da zadovoljimo potrebe klijenata sa najvišim zahtevima.
Urađeni projekti su svi prvoklasno urađeni bez izuzetka. Naša firma daje garanciju za urađen posao.

    Rekonstrukcija terena obuhvata sledeće radnje:
  • -Dizajniranje geometrije terena
  • -Poravnavanje terena
  • -Ozelenjavanje
  • -Poboljšavanje zemljišne strukture
  • -Navodnjavanje
  • -Odvodnjavanje zemljišta
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena
Rekonstrukcija fudbalskih i drugih sportskih terena