Savremena mehanizacija

Tepih trava koju proizvodi Zelenilo Josipović osim privrženog rada i stručne nege svoj izuzetan kvalitet dobija i zahvaljujući obradi savremenim mašinama sa kojima radimo ceo proces proizvodnje.

Raspolažemo mehanizacijom koja zadovoljava i najzahtevnije moderne izazove.

Savremena mehanizacija
Savremena mehanizacija
Savremena mehanizacija
Savremena mehanizacija
Savremena mehanizacija
Savremena mehanizacija
Savremena mehanizacija
Savremena mehanizacija