Tepih trava - kako to mi radimo...

Sve počinje obradom zemljišta...

Prvo duboko oranje


duboko oranje duboko oranje duboko oranje

Obrada se nastavlja sve dok zemlja ne bude ravna i spremna za sadnju.


Obrada se nastavlja sve dok zemlja ne bude ravna i spremna za sadnju. Obrada se nastavlja sve dok zemlja ne bude ravna i spremna za sadnju. Obrada se nastavlja sve dok zemlja ne bude ravna i spremna za sadnju. 

Pre setve treba nahraniti zemlju......


Pre setve treba nahraniti zemlju...... Pre setve treba nahraniti zemlju......

Zemlja je spremna,može da krene setva....

Zemlja je spremna,može da krene setva.... Zemlja je spremna,može da krene setva.... Zemlja je spremna,može da krene setva....

Zasejana trava mora da se zalije ....


Zasejana trava mora da se zalije .... Zasejana trava mora da se zalije .... Zasejana trava mora da se zalije ....

Mlad travnjak zahteva intenzivnu negu...

 

Zalivanje...


Zalivanje... Zalivanje... Zalivanje...

Prihrana travnjaka...


Prihrana travnjaka... Prihrana travnjaka...

Nega travnjaka...


Nega travnjaka... Nega travnjaka... Nega travnjaka...

Borimo se protiv korova i štetočina...


Borimo se protiv korova i štetočina... Borimo se protiv korova i štetočina...

Vreme je za skidanje travnog busena...


Vreme je za skidanje travnog busena... Vreme je za skidanje travnog busena... Vreme je za skidanje travnog busena...

Travni busen se pakuje na paletu..


Travni busen se pakuje na paletu.. Travni busen se pakuje na paletu.. 

Isporuka travnog busena sa našim ili Vašim prevozom....


Isporuka travnog busena sa našim ili Vašim prevozom.... Isporuka travnog busena sa našim ili Vašim prevozom.... Isporuka travnog busena sa našim ili Vašim prevozom....