Odvoz komunalnog otpada

Odvoz komunalnog  otpada, šuta , krupnog otpada, baštenskog otpada i smeća, specijalnim vozilima podizačima kontejnera.

Uslugu pružamo kontejnerima zapremine 5, 7 i 10 m3.

U najkraćem roku postavljamo kontejnere gde Vi želite i na taj način uspešno rešavamo odlaganje otpada a samim tim i očuvanju i zaštiti životne sredine.

Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada
Odvoz komunalnog otpada