Predsetveno rasturanje hranjivih materija (prihrana)

Predsetveno đubrenje zemljišta je vrlo važno,jer se njime obezbeđuju biljna hrana potrebna travi u vreme njenog klijanja i nicanja.
Prilikom rasturanja dodaju se đubriva na dubinu setvenog sloja gde će se sejati seme i obezbeđuju se hranljive materije za početni rast i razvoj tepih travi.
Predsetveno đubrenje zemljišta se vrši sredstvima preporučenim na osnovu rezultata prethodno urađene analize zemljišta.

Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )
Pred setveno rasturanje hranjivih materija ( prihrana )