Setva travnjaka

Kod izbora sorti semena za setvu tepih trave biramo samo najkvalitetnije i za naše podneblje najpodesnije smeše.
Setvu travnog semena radimo najsavremenijom mehanizacijom koja obezbeđuje ravnomerno sejanje,bolje klijanje i ukorenjavanje i brži rast.

Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka
Setva travnjaka